WWW.LASER.XMC.PL

ArabicBulgarianChinese (Simplified)CroatianCzechDutchEnglishFrenchGermanHebrewItalianJapaneseKoreanNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedishUkrainianVietnamese

Rozkład Boltzmana

Opis szczegółowy układu fizycznego złożonego z bardzo dużej liczby elementów jest bardzo skomplikowany np. próba opisu ruchu jednej cząstki gazu w układzie zawierającym 1023 cząstek (1 mol). Na szczęście do wyznaczenia podstawowych własności układu (wielkości mierzalnych) takich jak temperatura, ciśnienie – informacje szczegółowe są na ogół niepotrzebne. Jeśli do układu wielu cząstek zastosujemy ogólne zasady […]

Czym jest laser ?

Pojęcie laser wywodzi się od skrótu j. angielskiego Light Amplification by Simulated Emission of Radiaton. Jest to generator światła, wykorzystujący zjawisko emisji wymuszonej. Właściwości otrzymanego światła wytworzonego przez laser :: – znikoma linia emisyjna (czyli bardzo duża moc emisji), – spolaryzowanie wiązki światła, – spójność wiązki w czasie i przestrzeni, – monochromatyczność, – niska rozbieżność. […]

Tagi : , ,

Budowa lasera

:: Laser :: Jeżeli więc układ będący w stanie równowagi oświetlimy odpowiednim promieniowaniem to w takim układzie absorpcja będzie przeważała nad emisją wymuszoną. Żeby przeważała emisja wymuszona, to w wyższym stanie energetycznym musi się znajdować więcej atomów (cząsteczek) niż w stanie niższym. Mówimy, że rozkład musi być antyboltzmanowski. Taki układ można przygotować na kilka sposobów […]